Trvalé cookies používáme pro zlepšení kvality služeb a také aby jste mohli zůstat přihlášeni.

Trvalá cookie zůstane ve Vašem prohlížeči nebo aplikaci i po ukončení a může být použita při opětovném použití Coolpassu.

Trvalé cookies můžete odebrat podlé návodu Vašeho prohlížeče.

Většina prohlížečů a aplikací automaticky akceptuje Cookies.